Przygotowanie spółki do wprowadzenia akcji na New Connect lub obligacji na Catalyst